Ik ben Rinske Wessels en heb in 2017 Samen Ruimte Maken opgericht. Met Samen Ruimte Maken wil ik groepen mensen helpen om samen stappen te zetten om hun omgeving te verduurzamen. Ik ben opgeleid als architect en bouwtechnoloog aan de TU Eindhoven en Delft. Ik heb bij diverse organisaties werkervaring opgedaan in het opzetten, begeleiden en vormgeven van projecten. In de ontwikkelingssamenwerkingssector, de cultuursector en in de energietransitie en klimaatadaptatie sector. Ik besefte me dat als we naar een meer duurzamere en inclusieve samenleving willen gaan, we dat alleen kunnen doen als we dat samen doen. Met Samen Ruime Maken wil ik een bijdrage leveren aan het samen zoeken naar oplossingen voor deze nieuwe samenleving.

De uitdagingen waar we voor staan in steden vraagt veel van onze openbare ruimte. Om tot goede oplossingen te komen, moeten we samen werken met bewoners, ondernemers, professionals en overheden. In onze steden hebben we ruimte nodig voor planten, dieren, om te ontmoeten, ons te verplaatsen, te ontspannen en te genieten. We hebben ruimte nodig om regenbuien op te vangen en in periode van hitte de straten leefbaar te houden. Onder de grond hebben we steeds meer ruimte nodig voor alle kabels en leidingen. Vanuit een integraal perspectief wil ik bijdragen aan de veranderingen in onze steden.

Ik vind het van groot belang om iedereen actief te betrekken bij het proces, want een betrokken persoon voelt zich meer eigenaar van zijn eigen omgeving. Ieder van ons is in staat zijn/haar ideale situatie in te beelden. Ik wil ruimte creƫren zodat deze input wordt gedeeld, zichtbaar wordt gemaakt en wordt uitgewisseld. Ik wil pionieren hoe we samen het gesprek kunnen voeren over het duurzaam en sociaal inclusief vormgeven van onze stad.