Samen Ruimte Maken richt zich op het proces waarin verschillende stakeholders betrokken zijn in het ruimtelijk realiseren van een plan waarbij samengewerkt moet worden om tot een duurzame stad te komen. Hierbij zet Samen Ruimte Maken ontwerptools in om samen tot gesprek, inzicht en verbinding te komen. Samen maken we de ruimte om ons heen duurzaam en inclusief. Of het nu om een ambtelijke organisatie gaat, waar een duurzaamheidsambitie van bestuurders moet worden vertaald naar gedragen en concrete acties samen met verschillende betrokken instanties; een projectontwikkelaar die een betrokken plan wil ontwikkelen met de verschillende stakeholders; of juist met een buurtinitiatief dat samen met de lokale ondernemers en instellingen aan de slag wil met het klimaatadaptief maken van de wijk. Samen Ruimte Maken creëert graag de goede fundering om samen verder op te bouwen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft grote invloed op de inrichting van onze fysieke omgeving. Zeker in steden zien we problemen ontstaan met hittestress bij warm weer en overstorten van rioleringswater bij enorme regenbuien. Wanneer we het hebben over klimaatverandering, voelen we ons vaak klein en machteloos ten opzichte van de grootschaligheid ervan. Er worden grote doelen gesteld, zoals het klimaatakkoord van Parijs en CO2-doelstellingen door diverse overheden. Het vertalen van deze dreiging en doelstellingen naar concrete acties vraagt om intensief samenwerken. Hoe pakken we dit met elkaar aan en overbruggen we de verschillen in communicatie, tijdsspanne en ambitie? Hoe zorgen we dat iedereen actief bijdraagt aan een klimaatadaptieve omgeving?

Samenwerken

Samen Ruimte Maken ondersteunt opdrachtgevers in het concreet maken van hun duurzaamheidsambities, door samen met de opdrachtgever en betrokken stakeholders te werken aan concrete actieplannen. Samen Ruimte Maken visualiseert door middel van ontwerp en communicatietools samen met de diverse stakeholders een gezamenlijk einddoel. Vanuit dit einddoel maken we samen ruimte voor zowel de wensen en ideeën van de diverse stakeholders alsook de ruimte die de natuur nodig heeft om ons te huisvesten. Samen Ruimte Maken zet hiervoor workshops, kwalitatieve interviews en presentaties in om samen van ambitie tot concreet plan van aanpak en uitvoering te komen.