Rinske Wessels werkt met haar bedrijf Samen Ruimte Maken graag aan een duurzame en betrokken stad. De stad verduurzamen vraagt van verschillende mensen en partijen een verandering van werken en leven. Deze verandering kunnen we alleen samen realiseren op basis van vertrouwen en het samen maken van een helder plan. Daarom zet Samen Ruimte Maken ontwerptools in om samen tot gesprek, inzicht en verbinding te komen. Met als doel samen te werken aan de duurzame en betrokken stad.

Werkt u bij een overheidsinstantie die de duurzaamheidsambities wil vertalen naar gedragen en concrete acties samen met verschillende betrokken instanties? Of bent u een projectontwikkelaar die een betrokken plan wil ontwikkelen met de verschillende stakeholders? Of zijn jullie een buurtinitiatief dat samen aan de slag wil met het klimaatadaptief maken van de wijk? Neem contact op en we kijken samen hoe we een goede fundering kunnen creëren om samen op verder te bouwen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft grote invloed op de inrichting van onze fysieke omgeving. Zeker in steden zien we problemen ontstaan met hittestress, droogte en wateroverlast. Wanneer we het hebben over klimaatverandering, voelen we ons vaak klein en machteloos ten opzichte van de grootschaligheid ervan. Er zijn grote doelen gesteld, zoals het klimaatakkoord van Parijs en CO2-doelstellingen door diverse overheden. Echter vraagt het vertalen van deze dreiging en doelstellingen naar concrete acties om intensief samenwerken. Hoe pakken we dit met elkaar aan en overbruggen we de verschillen in communicatie, tijdsspanne en ambitie? Hoe zorgen we dat iedereen actief bijdraagt aan een klimaatadaptieve omgeving? Samen Ruimte maken denkt graag met u mee en helpt in het zoeken naar een passende werkvorm en resultaat.

Samenwerken

Samen Ruimte Maken ondersteunt opdrachtgevers in het concreet maken van hun duurzaamheidsambities. Daarom werken we samen met de opdrachtgever en betrokken stakeholders aan concrete actieplannen. Samen Ruimte Maken faciliteert op een creatieve manier bijeenkomsten met de betrokken stakeholders en samen visualiseren we een gezamenlijk einddoel. Vanuit dit einddoel maken we samen ruimte voor zowel de wensen en ideeën van de stakeholders alsook voor de natuur. Samen Ruimte Maken denkt graag mee om samen van ambitie tot concreet plan van aanpak en uitvoering te komen.