Samen Ruimte Maken

Samen werken aan een duurzame omgeving

Samen Ruimte Maken

Samen Ruimte Maken richt zich op het proces waarin verschillende stakeholders betrokken zijn in het ruimtelijk realiseren van een plan waarbij samengewerkt moet worden om tot een duurzame stad te komen. Hierbij zet Samen Ruimte Maken ontwerptools in om samen tot gesprek, inzicht en verbinding te komen. Samen maken we de ruimte om ons heen duurzaam en inclusief. Of het nu om een ambtelijke organisatie gaat, waar een duurzaamheidsambitie van bestuurders moet worden vertaald naar gedragen en concrete acties samen met verschillende betrokken instanties; een projectontwikkelaar die een betrokken plan wil ontwikkelen met de verschillende stakeholders; of juist met een buurtinitiatief dat samen met de lokale ondernemers en instellingen aan de slag wil met het klimaatadaptief maken van de wijk. Samen Ruimte Maken creëert graag de goede fundering om samen verder op te bouwen.

 

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft grote invloed op de inrichting van onze fysieke omgeving. Zeker in steden zien we problemen ontstaan met hittestress bij warm weer en overstorten van rioleringswater bij enorme regenbuien. Wanneer we het hebben over klimaatverandering, voelen we ons vaak klein en machteloos ten opzichte van de grootschaligheid ervan. Er worden grote doelen gesteld, zoals het klimaatakkoord van Parijs en CO2-doelstellingen  door diverse overheden. Het vertalen van deze dreiging en doelstellingen naar concrete acties vraagt om intensief samenwerken. Hoe pakken we dit met elkaar aan en overbruggen we de verschillen in communicatie, tijdsspanne en ambitie? Hoe zorgen we dat iedereen actief bijdraagt aan een klimaatadaptieve omgeving?

 

Samenwerken

Samen Ruimte Maken ondersteunt opdrachtgevers in het concreet maken van hun duurzaamheidsambities, door samen met de opdrachtgever en betrokken stakeholders te werken aan concrete actieplannen. Samen Ruimte Maken visualiseert door middel van ontwerp en communicatietools samen met de diverse stakeholders een gezamenlijk einddoel. Vanuit dit einddoel maken we samen ruimte voor zowel de wensen en ideeën van de diverse stakeholders alsook de ruimte die de natuur nodig heeft om ons te huisvesten. Samen Ruimte Maken zet hiervoor workshops, kwalitatieve interviews en presentaties in om samen van ambitie tot concreet plan van aanpak en uitvoering te komen.

 

 

 

 

 

 

Wie maakt samen ruimte?

Ik ben Rinske Wessels en heb Samen Ruimte Maken opgericht om als zelfstandig ondernemer multi-stakeholder processen in het ruimtelijk domein te begeleiden. Mijn ervaring in het begeleiden van projecten voor diverse organisaties in combinatie met mijn opleiding aan de TUDelft als architect en bouwtechnoloog met een aantekening duurzaamheid, bieden een goede basis om samen de stedelijke ruimte duurzaam te maken.

 

Ik wil ruimte maken samen met bewoners, stakeholders, professionals en overheden. Publieke ruimte waar we elkaar ontmoeten en begroeten. Semi-publieke ruimten waar we kennis, diensten en goederen uitwisselen. Semi-private ruimten waar we in geborgenheid kunnen (op)groeien en bloeien. Niet alleen de mens, maar ook de natuur vraagt om ruimte. Ze spreekt dan niet onze taal, maar het is duidelijk dat we bewuster samen met haar moeten leven. Vanuit een integraal sociaal-ecologisch perspectief wil ik veranderingen in de stedelijke ruimte faciliteren, van idee naar realisatie.

 

Ik zet graag mijn ontwerp- en organisatievaardigheden in voor het vormgeven van de processen die nodig zijn om van idee naar uitvoering te komen. Ik vind het van groot belang om iedereen actief te betrekken bij het proces, want een betrokken persoon voelt zich meer eigenaar van het proces en resultaat. Ieder van ons is in staat zijn/haar ideale situatie in te beelden. Ik wil ruimte creëren zodat deze input wordt gedeeld, zichtbaar wordt gemaakt en wordt uitgewisseld. Ik wil pionieren hoe we samen (burger, ambtenaar, ontwikkelaar of iedere andere ruimtelijke stakeholder) het gesprek kunnen voeren over het duurzaam en sociaal inclusief vormgeven van onze stad.

 

 

 

 

 

 

Gemaakte Ruimte

Contact

Wil je graag van gedachten wisselen wat

Samen Ruimte Maken voor je kan betekenen?

Neem dan contact op met:

 

Samen Ruimte Maken

Rinske Wessels

06 44 99 02 77

rinske@samen-ruimte-maken.nl

 

Bezoekersadres:

Korenmarkt 48F,

2611 EH Delft

 

Postadres

Hugo de Grootstraat 119

2613 VR Delft

 

KvK: 69409765

BTW-id: NL 0013 88479 B78

Architectenregister: 1.090901.013